> Σχετικά

> Σεμινάρια

> Δημοσιεύσεις

Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του έργου θα οργανωθούν τα ακόλουθα σεμινάρια:

Εισαγωγή στο σχεδιασμό και αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων.
Το σεμινάριο αυτό είναι εισαγωγική στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας Ευχρηστίας. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές μηχανικούς υπολογιστών και πληροφορικής τους oποίους εισάγει σε μεθόδους για τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό συστημάτων και την αξιολόγηση της ευχρηστίας (δηλ. ευκολία εκμάθησης, αποτελεσματικότητα χρήσης, αποφυγή λαθών, ικανοποίηση από τη χρήστη) συστημάτων πληροφορικής, τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπαφή ανθρώπων-υπολογιστών (Human-computer interface).

Σχεδίαση συστημάτων πανταχού παρόντος υπολογιστή.
Ο υπό-εξαφάνιση υπολογιστής (disappearing computer) και οι συνθήκες του πανταχού παρόντος υπολογιστή (ambient intelligence) είναι το αντικείμενο αυτού του σεμιναρίου που εισάγει τους συμμετέχοντες στον προβληματισμό σχεδίασης εύχρηστων εφαρμογών αυτής της κατηγορίας. Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία σχεδίασης και αξιολόγησης συστημάτων σε καθεστώς υπό-εξαφάνιση υπολογιστή, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης στη σχεδίαση εφαρμογών για μικρών διαστάσεων οθόνες για περιβάλλοντα πλούσια σε πληροφορίες, όπως βιβλιοθήκες, χώροι πολιτισμού κλπ.

Φορητές Συσκευές και Βιβλιοθήκες.
Εκπαίδευση-επιμόρφωση σε θέματα ευχρηστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών πληροφόρησης για τη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική κληρονομιά με ιδιαίτερη έμφαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από Βιβλιοθήκες και Μουσεία. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και επιστήμονες με κατεύθυνση πληροφορικής ή επιστήμης της πληροφόρησης/βιβλιοθηκονομία.

Φορείς:

Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης

Singular Logic