Μετά από αίτημα των θιγομένων, καθώς έχουμε την υποχρέωση να προστατεύσουμε το έργο τους, και μετά λύπης μας, παραθέτουμε την παρακάτω ανακοίνωση

[προστέθηκε: Απρίλιος 2008]