Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες [Προπτυχιακό, 0102tab322]

Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ατομικές) [Προπτυχιακό, 0203tab322a]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ομαδικές) [Προπτυχιακό, 0203tab322g]

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή [Προπτυχιακό, 0203tab375]

Μεταδεδομένα [Προπτυχιακό, 0203tab398]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Προπτυχιακό, 0203tab475]

Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ατομικές) [Προπτυχιακό, 0304tab322a]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ομαδικές) [Προπτυχιακό, 0304tab322g]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες [Μεταπτυχιακό-Αθήνα, 0304tab522a]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (pdf) [Μεταπτυχιακό-Αθήνα, 0304tab522a_pdf]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες [Μεταπτυχιακό-Κέρκυρα, 0304tab522k]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Προπτυχιακό, 0304tab475]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Μεταπτυχιακό-Αθήνα, 0304tab575a]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Μεταπτυχιακό-Κέρκυρα, 0304tab575k]

Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ατομικές) [Προπτυχιακό, 0405tab322a]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ομαδικές) [Προπτυχιακό, 0405tab322g]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες [Μεταπτυχιακό-Αθήνα, 0405tab522a]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες [Μεταπτυχιακό-Κέρκυρα, 0405tab522k]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Προπτυχιακό, 0405tab475]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Μεταπτυχιακό-Αθήνα, 0405tab575a]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Μεταπτυχιακό-Κέρκυρα, 0405tab575k]

Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ατομικές) [Προπτυχιακό, 0506tab322a]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ομαδικές) [Προπτυχιακό, 0506tab322g]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες [Μεταπτυχιακό-Αθήνα, 0506tab522a]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες [Μεταπτυχιακό-Κέρκυρα, 0506tab522k]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Προπτυχιακό, 0506tab475]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Μεταπτυχιακό-Αθήνα, 0506ab575a]

Ηλεκτρονική Δημοσίευση [Μεταπτυχιακό-Κέρκυρα, 0506tab575k]