Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 1. Ford, J., Zhao, Y., Ye, S., Zhang, S., Makedon, F., Le, Z., Koulouris, A., Kapidakis, S. (n.d.) "Visualizing Negotiation Communications in Setting Library Sharing Policies", International Journal of Applied Systemic Studies (IJASS) (to appear). [περίληψη] [abstract] [full text]
 2. Arahova, A., Kapidakis, S. (n.d.) "Greek Libraries: A Proposal for Effective Dealing with Virtual Reference", New Library World Periodical (to appear). [περίληψη] [abstract] [full text]
 3. Gavrilis, D., Georgiou, P., Papadatou, F., Tsakonas, G. (2005) "Kosmopolis Digital Collection", DigiCULT.info, [10], Oct. 2005, pp. 20-21. [περίληψη] [abstract] [full text]
 4. Nomikos, C., Rondogiannis, P., Gergatsoulis, M. (2005) "Temporal Stratification Tests for Linear and Branching-time Deductive Databases", Theoretical Computer Science, vol. 342, iss. 2-3, pp. 382-415, September 2005. [περίληψη] [abstract] [full text]
 5. Koulouris, A, Kapidakis, S (2005) "Access and Reproduction Policies of University Digital Collections", Journal of Librarianship and Information Science (JOLIS), vol. 37, no. 1, pp. 25-33, March 2005. [περίληψη] [abstract] [full text - "This paper has been accepted for publication in Journal of Librarianship and Information Science and the final (edited, revised and typeset) version of this paper has published in Journal of Librarianship and Information Science, Vol 37/Issue 1, March/2005 by Sage Publications Ltd, All rights reserved. © Sage Publications Ltd, 2005."]
 6. Prokopiadou, G., Papatheodorou, C., Moschopoulos, D. (2004) "Integrating Knowledge Management Tools for Government Information", Government Information Quarterly, iss. 21, 2004, pp. 170-198. [περίληψη] [abstract] [full text]
 7. Stavrakas, Y., Gergatsoulis, M., Doulkeridis, C., Zafeiris, V. (2004) "Representing and Querying Histories of Semistructured Databases Using Multidimensional OEM", Information Systems, vol. 29, no. 6, pp. 461-482, September 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 8. Gergatsoulis M., Nomikos C. (2004) "A proof procedure for temporal logic programming", International Journal of Foundations of Computer Science, vol. 15, no. 2, pp. 417-443, April 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 9. Afrati, F., Gergatsoulis, M., Toni, F. (2003) "Linearizability on Datalog Programs", Theoretical Computer Science, vol. 308, iss. 1-3, pp. 199-226, November 2003. [περίληψη] [abstract] [full text]
 10. Pierrakos, D., Paliouras, G., Papatheodorou, C., Spyropoulos, C.D. (2003) "Web Usage Mining as a Tool for Personalization: A Survey", User Modeling and User-Adapted Interaction, vol. 13(4), pp. 311-372, November 2003. [περίληψη] [abstract] [full text]
 11. Kapidakis, S. (2002) "Document Delivery System for Greek Libraries", The Electronic Library (Emerald ISSN 0264-0473) vol. 20, no. 6, 2002, pp. 496-503. [περίληψη] [abstract] [full text]
 12. Paliouras, G., Papatheodorou, C., Karkaletsis, V., Spyropoulos, C.D. (2002) "Discovering User Communities on the Internet using Unsupervised Machine Learning Techniques", Interacting with Computers, vol. 14(6), pp. 761-791, 2002. [περίληψη] [abstract] [full text]
 13. Mitakos, T., Gergatsoulis, M., Stavrakas, Y., Ioannidis, E. (2001) "Representing Time-Dependent Information in Multidimensional XML", Journal of Computing and Information Technology, vol. 9, no. 3, pp. 233-238, 2001. [περίληψη] [abstract] [full text]
 14. Papatheodorou, C. (2001) "Machine Learning in User Modeling", In G. Paliouras, V. Karkaletsis, C. Spyropoulos eds., "Machine Learning and Applications", Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), No 2049: Springer-Verlag, 2001, pp. 286-294. [περίληψη] [abstract] [full text]
 15. Rondogiannis, P., Gergatsoulis, M. (2001) "The Branching-time Transformation Technique for Chain Datalog Programs", Journal of Intelligent Information Systems, vol. 17, no. 1, pp. 71-94, 2001. [περίληψη] [abstract] [full text]
 16. Karvounarakis, G., Kapidakis, S. (2000) "Submission and repository management of digital libraries using WWW", Computer Networks: The international Journal of Computer and Telecommunications Networking (Elsevier Science), vol. 34, no. 6, December 2000, pp. 861-872. [περίληψη] [abstract] [full text]
 17. Kapidakis, S., Sairamesh, J., Terzis, S. (2000) "A Framework for Performance Monitoring, Load Balancing, Adaptive Timeouts and Quality of Service in Digital Libraries", Special Issue In the Tradition of Alexandrian Scholars, International Journal of Digital Library, Springer-Verlag, vol. 3, no. 1, July 2000, pp. 19-35. [περίληψη] [abstract] [full text]
 18. Houstis, C., Nikolaou, C., Lalis, S., Kapidakis, S., Chrisophides, V. (1998) "Open Scientific Data Repositories Architecture" (invited position paper), Invitational Workshop on Distributed Information, Computation and Process Management for Scientific and Engineering Environments proceedings, NSF sponsord, Washington DC, May 15-16, 1998. [περίληψη] [abstract] [full text]
 19. Tsiknakis, M., Chronaki, C., Kapidakis, S., Nikolaou, C., Orphanoudakis, S. (1997) "An Integrated Architecture for the Provision of Health Telematic Services through Application of Digital Library Technologies", Special Issue for Digital Library technologies in Healthcare, International Journal of Digital Library, Springer-Verlag, vol. 97, no. 1, pp. 257-277. [περίληψη] [abstract] [full text]

Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια

 1. Stasinopoulou, T., Bountouri, L., Kakali, C., Lourdi, I., Papatheodorou, C., Doerr, M. and Gergatsoulis, M. (2007) "Ontology-based Metadata Integration in the Cultural Heritage Domain". In D.H.-L. Goh, I. Solvberg, E. Rasmussen, T.H. Cao (eds.), Asian Digital Libraries - Looking Back 10 Years and Forging New Frontiers. 10th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2007, Hanoi, Vietnam, December 10-13, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4822, pages 165-175, Springer-Verlag, 2007. [περίληψη] [abstract] [full text]
 2. Bountouri, L. and Gergatsoulis, M. (2007) "Interoperability between archival and bibliographic metadata", (Poster), Proceedings of the First International Workshop on Cultural Heritage on the Semantic Web (in conjunction with the 6th International Semantic Web Conference and the 2nd Asian Semantic Web Conference), Busan, Korea, 12 November, 2007. [περίληψη] [abstract] [full text]
 3. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2007) "Policy Decision Tree for Academic Digital Collections" (poster), Proceedings of the 11th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2007), Budapest, Hungary, September 16-21, 2007, and Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 4675, pp.481-484. [περίληψη] [abstract] [full text]
 4. Kakali, C., Lourdi, I., Stasinopoulou, T., Bountouri, L., Papatheodorou, C., Doerr, M. and Gergatsoulis, M. (2007). "Integrating Dublin Core metadata for cultural heritage collections using ontologies". In Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications 2007, August 27-31, Singapore, 2007. [περίληψη] [abstract] [full text]
 5. Koulouris, A., Kokkinos, D., Anagnostopoulos, A., Tanti, M. (2007) "The institutional repository of NTUA: challenges, concerns, pilot implementation and perspectives" (poster), Proceedings of the 10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations (ETD 2007), Uppsala, Sweden, June 13-16, 2007. [περίληψη] [abstract] [full text (html-source), (pdf), (pdf-poster), (e-lis)]
 6. Arahova, A. and Kapidakis, S. (2006) "Marketing e-partnerships in Greece between libraries, archives and museums. A new age has just started", IFLA (International Federation of Libraries Associations), 72nd World Conference, August 20-24, 2006, Seoul, Korea. [περίληψη] [abstract] [full text]
 7. Arahova, A. and Kapidakis, S. (2006) "Globalization and Library' Management: Practical Ideas for Effective Strategic Methods", IFLA (International Federation of Libraries Associations), 72nd World Conference, Pre-Conference, M&M Section, August 16-18, 2006, Shanghai, China. [περίληψη] [abstract] [full text]
 8. Lourdi, I. and Papatheodorou, C. (2006) "Metadata policies for the description of digital folklore collections", Proceedings of 3rd International Conference of Museology & Annual Conference of AVICOM, Mytilene, June 5-9, 2006. [περίληψη] [abstract] [full text]
 9. Arahova, A., Kapidakis, S. (2006) "Collaboration, interactivity. Using virtual technology at a policy guide in knowledge sharing among libraries", BOBCATSSS 2006, EUCLIB (European Association for Library and Information Education and Research), Tallinn, Esthonia, January 30-February 2, 2006. [περίληψη] [abstract] [full text]
 10. Gergatsoulis M., Lilis P. (2005) "Multidimensional RDF", 4th International Conference on Ontologies, DataBases, and Applications of Semantics (ODBASE), Aghia Napa, Cyprus, Oct. 31-Nov. 4, 2005. [περίληψη] [abstract] [full text]
 11. Tsakonas, G. (2005) "Open Access Through the User's Looking Glass", 1st Workshop on E-Prints for Library and Information Science, CERN, Geneva, Switzerland, October 22, 2005. [περίληψη] [abstract] [full text]
 12. Arahova, A. (2005) "Empowering our Libraries, Empowering our Education System: Using the Research Results for Implementing not the Best, but the Most Effective Policy for School Libraries", Round Table is: Experiences in collaboration between public libraries and school libraries. Feria de Madrid, International Book Exposition, LIBER, October 14, 2005, Madrid. [περίληψη] [abstract] [full text]
 13. Arahova, A., Christodoulakis, S., Arapi, P., Moumoutzis, N., Patel, M., Kapidakis, S., Bountouri, L. (2005) "Interoperability of eLearning Applications with Audiovisual Digital Libraries", Proceedings of the 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005), Vienna, Austria, September 18-23, 2005, and Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3652, pp.436-447. [περίληψη] [abstract] [full text]
 14. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2005) "Policy Model for University Digital Collections", Proceedings of the 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005), Vienna, Austria, September 18-23, 2005, and Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3652, pp. 356-367. [περίληψη] [abstract] [full text]
 15. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2005) "Policy Model for National and Academic Digital Collections" (poster), Proceedings of the 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005), Vienna, Austria, September 18-23, 2005, and Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3652, pp. 525-526. [περίληψη] [abstract] [full text]
 16. Arahova, A. (2005) "New Model for Using the Research Results for Implementing not the Best, but the Most Effective Policy for School Libraries", 71st IFLA (International Federation of Libraries Associations) Conference, Main Conference, Oslo, Norway, August 14-18, 2005. [περίληψη] [abstract] [full text]
 17. Arahova, A. (2005) "Promoting Library Services, Designing Marketing Strategies, Evaluating our Past and our Present, Feeling more Optimistic about our Libraries Future", 71st IFLA (International Federation of Libraries Associations) Conference, Management & Marketing Section, Bergen, Norway, August 9-11, 2005. [περίληψη] [abstract] [full text]
 18. Afrati F., Chirkova R., Gergatsoulis M., Pavlaki V. (2005) "Designing Views to Efficiently Answer Real SQL Queries", In Abstraction, Reformulation and Approximation, 6th International Symposium, SARA 2005, Airth Castle, Scotland, UK, July 2005, Proceedings, Jean-Daniel Zucker, Lorenza Saitta (editors), Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) vol. 3607, pp. 332-346, Springer-Verlag, 2005. [περίληψη] [abstract] [full text]
 19. Lourdi, I., Nikolaidou, M. and Papatheodorou, C. (2004) "Implementing digital folklore collections", Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Science, Software Engineering, Information Technology, e-Business and Applications (CSITeA-04), Cairo, December 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 20. Arahova, A., Kapidakis, S. (2004) "National Libraries and Academic Libraries: Partners in E-educational National and Global Action", International Conference on Libraries, Globalization and Cooperation (IFLA/FAIFE), Sofia, Bulgaria, November 3-5, 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 21. Tsakonas, G., Kapidakis, S., Papatheodorou, C. (2004) "Evaluation of user interaction in digital libraries" (position paper), DELOS Workshop on the Evaluation of Digital Libraries, Department of Information Engineering, University of Padua, Italy, October 4-5, 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 22. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2004) "Considerations on Policies of University Digital Collections", Proceedings of the 6th Russian Conference on Digital Libraries (RCDL 2004), Pushchino, Russia, September 29-October 1, 2004, pp. 159-168. [περίληψη] [abstract] [full text, full text at e-lis]
 23. Arahova, A., Kapidakis, S. (2004) "Greek Libraries: A Vision for a National Entrance to the Virtual Reference", 70th IFLA (International Federation of Libraries Associations) Conference, Management & Marketing Section, Sao Paolo, Brazil, September 18-20, 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 24. Gavrilis, D., Georgiou, P., Papadatou, F., Tsakonas, G. (2004) "Kosmopolis: digital content in Greek language", Digital Resources for Humanities Conference 2004, University of Newcastle upon Tyne, September 5-8, 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 25. Lourdi, I. and Papatheodorou, C. (2004) "A metadata application profile for collection-level description of digital folklore resources", Proceedings of the 3rd International workshop on Presenting and Exploring Heritage on the Web (PEH'04), 15th International Conference and Workshop on Database and Expert Systems Applications DEXA 2004, August 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 26. Prokopiadou, G., Papatheodorou, C., Moschopoulos, D. (2004) "Encoding of Public Records and Procedures in Electronic Registries", 3rd International Conference on Electronic Government - EGOV '04, Zaragoza, Spain, August 30-September 3, 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 27. Prokopiadou, G., Moschopoulos, D., Papatheodorou, C. (2004) "Information Management Systems for Ensuring the European Administrative Harmonization", 4th European Conference on E-Covernment, Dublin Castle, Ireland, June 17-18, 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 28. Potikas P., Gergatsoulis M., Rondogiannis P. (2004) "Using Branching-time Logic to Optimize an Extended Class of Datalog Programs", In G. Vouros and Th. Panayiotopoulos (editors), Proceedings (Companion Volume) of 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN'04), Samos, Greece, May 5-8, 2004, pp. 197-206. [περίληψη] [abstract] [full text]
 29. Arahova, A., Kapidakis, S. (2004) "National Libraries: A Perspective for a Leading Role in the E-Services Epoque", Proceedings of the International Conference on National Library Services (ΙCONLIS 2004), Calcutta, India, March 15-16, 2004, pp. 10-21. [περίληψη] [abstract] [full text]
 30. Prokopiadou, G. (2004) "Access Tools to Government Information", Workshop "Public Sector Information: management and opportunities of re-use", Ionian University, Ionian Academy, Corfu, December 10, 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 31. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2003) "Access and Reproduction Policies of the Digital Material of Seven National Libraries", Proceedings of the 5th Russian Conference on Digital Libraries (RCDL 2003), Saint-Petersburg, Russia, October 29-31, 2003, pp. 35-44. [περίληψη] [abstract] [full text, full text at e-lis]
 32. Gergatsoulis, M., Stavrakas, Y. (2003) "Representing Changes in XML Documents Using Dimensions in Database and XML Technologies", Proceedings of the 1st International XML Database Symposium, XSym 2003, Berlin Germany, September 2003 , Z. Bellahsene, A. B. Chaudhri, E. Rahm, M. Rys, R. Unland (Editors), Lecture Notes in Computer Science, vol. 2824, pp. 208-222, Springer-Verlag, 2003. [περίληψη] [abstract] [full text]
 33. Pierrakos, D., Paliouras, G., Papatheodorou, C., Karkaletsis, V., Dikaiakos, M. (2003) "Construction of Web Community Directories using Document Clustering and Web Usage Mining", Proceedings of the 1st European Web Mining Forum, Workshop at ECML/PKDD-2003, Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 22, 2003. [περίληψη] [abstract] [full text]
 34. Pierrakos, D., Paliouras, G., Papatheodorou, C., Karkaletsis, V., Dikaiakos, M. (2003) "Construction of Web Community Directories by Mining Usage Data", 2nd Hellenic Data Management Symposium , Athens, Greece, September 4-5, 2003. [περίληψη] [abstract] [full text]
 35. Sfakakis, M., and Kapidakis, S. (2003) "An Architecture for Online Information Integration on Concurrent Resources Access on a Z39.50 Environment", 7th European Conference on Digital Libraries, Trondheim, August 17-22, 2003 and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 2769, pp. 288-299. [περίληψη] [abstract] [full text]
 36. Prokopiadou, G., Papatheodorou, C., Moschopoulos, D. (2003) "Government Information Centres: digital library architecture for depicting Public Sector's hierarchy", Proceedings of the 3rd European Conference on E-Government, Dublin, Ireland, July 3-4, 2003, pp. 39-58. [περίληψη] [abstract] [full text]
 37. Zygogiannis, K., Papatheodorou, C., Chandrinos, K., Makropoulos, K. (2003) "Automatic Web Resource Discovery for Subject Gateways", Proceedings of the 10th International Conference on Human - Computer Interaction, (HCI International 2003), Crete, Greece, June 22-27, 2003, vol. I, pp. 883-887. [περίληψη] [abstract] [full text]
 38. Prokopiadou, G. (2003) "Information Centers in Public Libraries", International Conference "Library Services for the Community", Goethe-Institut, Athens, June 2-4, 2003. [περίληψη] [abstract] [full text]
 39. Koulouris, A., Kapidakis, S., Zhao, Y. (2003) "Collections and Access Policies of the Digital Material of Ten National Libraries" (poster), Proceedings of the 3rd ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL 2003), Houston, Texas, USA, May 27-31, 2003, p. 409. [περίληψη] [abstract] [full text (pdf), (pdf-poster), (e-lis)]
 40. Ye, S., Makedon, F., Steinberg, T., Shen, L., Ford, J., Wang, Y., Zhao. Y. and Kapidakis. S. (2003) "SCENS: A system for the mediated sharing of sensitive data", Proceedings of the 3rd ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL 2003), Rice University, Houston, Texas, USA, May 27-31, 2003. [περίληψη] [abstract] [full text]
 41. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2003) "Three Disposition Policies of Electronic Theses and Dissertations", Proceedings of the 6th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations (ETD 2003), Berlin, Germany, May 21-24, 2003, pp. 84-90. [περίληψη] [abstract] [full text (html), (pdf), (e-lis)]
 42. Makedon, F., Ford, J., Shen, L., Steinberg, T., Saykin, A., Wishart, H. and Kapidakis, S. (2002) "MetaDL: A digital library of metadata for sensitive or complex research data", Proceedings of the 6th European Conference on Digital Libraries, Rome, September 16-18, 2002 and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 2458, pp. 375-389. [περίληψη] [abstract] [full text]
 43. Sfakakis, M. and Kapidakis, S. (2002) "User Behavior Tendencies on Data Collections in a Digital Library", Proceedings of the 6th European Conference on Digital Libraries, Rome, September 16-18, 2002 and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 2458, pp. 550-559. [περίληψη] [abstract] [full text]
 44. Stavrakas, Y., Gergatsoulis, M., Doulkeridis, C., Zafeiris, V. (2002) "Accomodating Changes in Semistructured Databases Using Multidimensional OEM", in Advances in Databases and Information Systems (ADBIS'2002), Proceedings of the 6th East-European Conference, Bratislava, Slovakia, September 8-11, 2002, Y. Manolopoulos and P. Navat (Editors), Lecture Notes in Computer Science, vol. 2435, pp. 360-373, Springer-Verlag, 2002. [περίληψη] [abstract] [full text]
 45. Zafeiris, V., Doulkeridis, C., Stavrakas, Y., Gergatsoulis, M. (2002) "An Infrastructure for Manipulating Multidimensional Semistructured Data", Proceedings of the 1st Hellenic Data Management Symposium, HDMS'2002, Athens, Greece, July 22-23, 2002. [περίληψη] [abstract] [full text]
 46. Papatheodorou, C., Vassiliou, A., Simon, B. (2002) "Discovery of Ontologies for Learning Resources Using Word-based Clustering", Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA 2002), Denver, Colorado, USA, June 24-29, 2002, pp. 1523-1528. [περίληψη] [abstract] [full text]
 47. Sfakakis, M. and Kapidakis, S. (2002) "Evaluating User Behavior Tendencies on Data Collections in a Digital Library", DELOS Workshop on Evaluation of Digital Libraries: Testbeds, Measurements, and Metrics, Budapest, June 6-7, 2002. [περίληψη] [abstract] [full text]
 48. Stavrakas, Y., Gergatsoulis, M. (2002) "Multidimensional Semistructured Data: Representing Context-Dependent Information on the Web", in Advanced Information Systems Engineering, Proceedings of the 14th International Conference (CAISE' 2002), Toronto Ontario, Canada, May 27-31, 2002, A. B. Pidduck, J. Mylopoulos, C. Woo, T. Ozsu (Editors), Lecture Notes in Computer Science, vol. 2348, pp. 183-199, Springer-Verlag, 2002. [περίληψη] [abstract] [full text]
 49. Pierrakos, D., Paliouras, G., Papatheodorou, C., Spyropoulos, C.D. (2001) "KOINOTITES: A Web Usage Mining Tool for Personalization", Proceedings of the Panhellenic Conference on Human Computer Interaction, Patras, December 2001. [περίληψη] [abstract] [full text]
 50. Potikas, P., Rondogiannis, P., Gergatsoulis, M. (2001) "A Transformation Technique for Datalog Programs Based on Non-Deterministic Constructs", in 11th International Workshop on Logic-Based Program Synthesis and Transformation (LOPSTR'2001), Paphos, Cyprus, November 28-30, 2001. Selected papers. A. Pettorossi (editor), Lecture Notes in Computer Science, vol. 2372, pp. 25-45, Springer-Verlag 2002. A preliminary version also appears in the Pre-Proceedings of LOPSTR' 01, pp. 1-8. [περίληψη] [abstract] [full text]
 51. Gergatsoulis, M., Stavrakas, Y., Karteris, D. (2001) "Incorporating Dimensions in XML and DTD", in Database and Expert Systems Applications (DEXA'2001), International Conference, Munich, Germany, September 2001, Proceedings, H. C. Mayr, J. Lazansky, G. Quirchmayr and P. Vogel (Editors), Lecture Notes in Computer Science, vol. 2113, pp. 646-656, Springer-Verlag, 2001. [περίληψη] [abstract] [full text]
 52. Gergatsoulis, M., Stavrakas, Y., Karteris, D., Mouzaki, A., Sterpis, D. (2001) "A web-based system for handling multidimensional information through MXML", in Advances in Databases and Information Systems (ADBIS'2001), 5th East European Conference, Vilnius, Lithuania, September 2001, Proceedings, A. Caplinskas and J. Eder (editors), Lecture Notes in Computer Science, vol. 2151, pp. 352-365, Springer-Verlag, 2001. [περίληψη] [abstract] [full text]
 53. Kapidakis, S., Loverdos, C. (2001) "Flexible, service-based content presentation: The Hellenic Dissertations Presentation System" (demonstration), 5th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, September 4-8, 2001, Darmstadt, Germany. [περίληψη] [abstract] [full text]
 54. Mitakos, T., Gergatsoulis, M., Stavrakas, Y., Ioannidis, E. (2001) "Representing Time-Dependent Information in Multidimensional XML", in Proceedings of the 23rd International Conference on Information Technology Interfaces, Pula, Croatia, June 19-22, 2001, pp. 111-116. [περίληψη] [abstract] [full text]
 55. Kapidakis, S. (2001) "Interlibrary loan system for Greek libraries" (poster), NIT2001, The 12th International Conference on New Information Technology - Global Digital Library Development in the New Millenium, Beijing, China, May 29-31, 2001, pp. 511-512. [περίληψη] [abstract] [full text]
 56. Kapidakis, S., Saltogiannis, C. (2001) "A Submission and Approval System for the collection of Electronic Theses and Dissertations", ETD 2001 (the 4th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations), California Institute of Technology, Pasadena, California, March 22-24, 2001, pp. 18-19. [περίληψη] [abstract] [full text]
 57. Kapidakis, S., Zorbadelos, K. (2000) "An Open Digital Library Ordering System" (short paper and demonstration), 3rd European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Lisbon, September 18-20, 2000, and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 1923, p. 498-501. [περίληψη] [abstract] [full text]
 58. Stavrakas, Y., Gergatsoulis, M., Mitakos, T. (2000) "Representing Context-Dependent Information using Multidimensional XML", in Proceedings of the 4th European Conference, ECDL 2000 and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 1923, pp. 368-371, Springer-Verlag, 2000. [περίληψη] [abstract] [full text]
 59. Stavrakas, Y., Gergatsoulis, M., Rondogiannis, P. (2000) "Multidimensional XML", in Proceedings of the 3rd International Workshop "Distribited Communities on the Web (DCW'2000), Quebec City, Canada, June 2000 and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 1830, pp. 100-109, Springer-Verlag, 2000. [περίληψη] [abstract] [full text]
 60. Karvounarakis, G., Kapidakis, S. (2000) "Submission and repository management of digital libraries using WWW", TERENA Networking Conference 2000, Lisbon, May 22-25, 2000. [περίληψη] [abstract] [full text]
 61. Paliouras, G., Papatheodorou, C., Karkaletsis, V., Spyropoulos, C.D., Tzitziras, P. (2000) "Large-Scale Mining of Usage Data on Web Sites", AAAI 2000 Spring Symposium on Adaptive User Interfaces, Stanford, CA, 2000, pp. 92-97. [περίληψη] [abstract] [full text]
 62. Paliouras, G., Papatheodorou, C., Karkaletsis, V., Spyropoulos, C.D. (2000) "Clustering the Users of Large Web Sites into Communities", Proceedings of the 17th International Conference on Machine Learning (ICML 2000), P. Langley ed., Morgan Kaufmann, 2000, pp. 719-726. [περίληψη] [abstract] [full text]
 63. Kapidakis, S. (1999) "Issues in the development and operation of a Digital Library", Proceedings of the 3rd European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Paris, September 22-24, 1999, and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 1696, pp. 363-382. [περίληψη] [abstract] [full text]
 64. Kapidakis, S., Karvounarakis, G. (1999) "Submission and repository management tools for digital libraries, with WWW interface: a Demo proposal" (demonstration), 3rd European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Paris, September 22-24, 1999, p. 495. [περίληψη] [abstract] [full text]
 65. Paliouras, G., Papatheodorou, C., Karkaletsis, V., Spyropoulos, C.D., Tzitziras, P. (1999) "From Web Usage Statistics to Web Usage Analysis", Proceedings of the IEEE International Conference on Systems Man and Cybernetics, 1999, pp. II-159-164. [περίληψη] [abstract] [full text]
 66. Paliouras, G., Karkaletsis, V., Papatheodorou, C., Spyropoulos, C.D. (1999) "Exploiting Learning Techniques for the Acquisition of User Stereotypes and Communities", Proceedings of the International Conference on User Modelling (UM 99), CISM Courses and Lectures, no. 407: Springer-Verlag, 1999, pp. 169-178. [περίληψη] [abstract] [full text]
 67. Houstis, C., Nikolaou, C., Lalis, S., Kapidakis, S., Christophides, V., Tomasic, A., Simon, E. (1999) "Towards a next generation of open scientific data repositories and services", Special issue on Digital Libraries, CWI Quarterly (Centrum voor Wiskunde en Informatica), vol. 12, no. 2, June 1999, Amsterdam Netherlands. [περίληψη] [abstract] [full text]
 68. Afrati, F., Gergatsoulis, M., Kavalieros, T. (1999) "Answering Queries using Materialized Views with Disjunctions", in Proceedings of the 7th International Conference on Database Theory (ICDT'99), Jerusalem, Israel, January 10-12, 1999, and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 1540, pp. 435-452, Springer-Verlag. [περίληψη] [abstract] [full text]
 69. Kapidakis, S., Sairamesh, J., Terzis, S. (1998) "A Management Architecture for Measuring and Monitoring the Behavior of Digital Libraries", Proceedings of the 2nd European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Crete, September 21-23, 1998, and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 1513, pp. 95-114. [περίληψη] [abstract] [full text]
 70. Toraki, K., Kapidakis, S. (1998) "The Technical Chamber of Greece Digital Library: the vision of a special organisation to save and disseminate its information work through the network" (poster), 2nd European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Crete, September 21-23, 1998, pp. 691-692. [περίληψη] [abstract] [full text]
 71. Biagioni, S., Borbinha, J. L., Ferber, R., Hansen, P., Kapidakis, S., Kovacs, L., Roos, F., Vercoustre, A-M. (1998) "The ERCIM Technical Reference Digital Library" (demonstration), 2nd European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Crete, September 21-23, 1998, pp. 905-906. [περίληψη] [abstract] [full text]
 72. Kapidakis, S., Mavroidis, I. (1998) "Unicode-based Digital Library Interface" (demonstration), 2nd European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Crete, September 21-23, 1998. [περίληψη] [abstract] [full text]
 73. Paliouras, G., Papatheodorou, C., Karkaletsis, V., Spyropoulos, C.D., Malaveta, V. (1998) "Learning User Communities for Improving the Services of Information Providers", Proceedings of the 2nd European Conference on Digital Libraries (ECDL '98), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), no. 1513: Springer-Verlag, 1998, pp. 367-384. [περίληψη] [abstract] [full text]
 74. Rondogiannis, P., Gergatsoulis, M. (1998) "The Intensional implemantation technique for Chain Datalog programs", Proceedings of the 11th International Symposium on Languages for Intensional Programming (ISLIP'98), Palo Alto, California, May 7-9, 1998, pp. 55-64. [περίληψη] [abstract] [full text]
 75. Kapidakis, S., Nikolaou, C., Sairamesh, J., Terzis, S. (1997) "Demonstration on Measuring and Monitoring the Performance of DIENST" (demonstration), 1st European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Pisa, September 1-3, 1997. [περίληψη] [abstract] [full text]
 76. Kapidakis, S., Nikolaou, C., Sairamesh, J. (1997) "Measuring and Monitoring the Performance of DIENST", 3rd Cabernet Plenary Workshop, Rennes, April 16-18, 1997. [περίληψη] [abstract] [full text]
 77. Sairamesh, J., Nikolaou, C., Kapidakis, S. (1996) "Architectures for QoS based Retrieval in Digital Libraries", Information Retrieval Workshop in the 19th International ACM SIGIR conference, August 18-22, 1996, Zurich. [περίληψη] [abstract] [full text]
 78. Afrati, F., Gergatsoulis, M., Katzouraki, M. (1996) "On Transformations into Linear Database Logic Programs", in D. Bjorner, M. Broy and I. V. Pottosin (Eds.) Perspectives of System Informatics, 2nd International Andrei Ershov Memorial Conference Akademgorodok, Novosibirsk, Russia, June 1996, and Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 1181, pp. 433-444, Springer-Verlag. [περίληψη] [abstract] [full text]
 79. Sairamesh, J., Kapidakis, S., Nikolaou, C., Yemini, Y. (1996) "A Framework for Pricing and Charging in Digital Libraries", Proceedings of the Digital Library Workshop, 5th International Conference on the World Wide Web, May 6, 1996. [περίληψη] [abstract] [full text]

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

 1. Αράχωβα, T. (2006) "Εικονικές Βιβλιοθήκες: Μέσα Ανοιχτής Πρόσβασης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση", Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, τ. 3, 2006. [περίληψη] [abstract] [full text]
 2. Τσάκωνας, Γ. (2005) "Πληροφόρηση και εκπαίδευση μέσα από ένα σύστημα σήμανσης: μια μελέτη περίπτωσης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης", Ηυφέν, 5, 2005, σσ. 21-26. [περίληψη] [abstract] [full text]
 3. Φραντζή, Μ., Τσάκωνας, Γ. (2005) "E-LIS: ένα ηλεκτρονικό αρχείο για την Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης", Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, [18], 2005, σσ. 8-12. [περίληψη] [abstract] [full text]
 4. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2003) "Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία -προβλήματα -προοπτικές", Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσίες Πληροφόρησης, [19], Μάρτιος-Απρίλιος 2003, σσ. 35-41. [περίληψη] [abstract] [full text]
 5. Τσάκωνας, Γ. (2003) "Λογότυπα βιβλιοθηκών", Ηυφέν, 4, [2], 2003, σσ. 37-43. [περίληψη] [abstract] [full text]
 6. Τσάκωνας, Γ. (2003) "Fanzines: ο θαυμαστός κόσμος της ερασιτεχνικής εκδοτικής", Ηυφέν, 4, [1], 2003, σσ. 13-17. [περίληψη] [abstract] [full text]
 7. Τσάκωνας, Γ. (2003) "Αναγνωσιμότητα ηλεκτρονικών κειμένων: μια αρχική προσέγγιση", Ηυφέν, 4, [1], 2003, σσ. 43-49. [περίληψη] [abstract] [full text]
 8. Τσάκωνας, Γ. (2003) "Λογότυπα βιβλιοθηκών", Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσίες Πληροφόρησης, [18], Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003, σσ. 24-29. [περίληψη] [abstract] [full text]
 9. Καπιδάκης, Σ. (2001) "Σύστημα Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών", Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσίες Πληροφόρησης, [6], Ιανουάριος 2001, σσ. 17-23. [περίληψη] [abstract] [full text]
 10. Τσάκωνας, Γ. (2000) "Αναγνωσιμότητα και τυπογραφικά στοιχεία", Ηυφέν, 2, [3], 2000, σσ. 9-18. [περίληψη] [abstract] [full text]
 11. Καπιδάκης, Σ. (1997) "Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης", ΑΒΑΞ, [7], 1997. [περίληψη] [abstract] [full text]

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά συνέδρια

 1. Κουλούρης, Α., Κόκκινος, Δ., Αναγνωστόπουλος, Α., (2007) "Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ", 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 1-3 Οκτωβρίου 2007, σσ. 378-392. [περίληψη] [abstract] [full text, full text at e-lis]
 2. Αράχωβα, A., Καπιδάκης, Σ. (2005) "Μοντέλο λειτουργίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ως φορέων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: εικονικά περιβάλλοντα στην υπηρεσία των χρηστών-εκπαιδευομένων", 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Αθήνας, Νέο Φάληρο, Πειραιάς, 1-3 Δεκεμβρίου 2005. [περίληψη] [abstract] [full text]
 3. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2005) "Αντιστοίχιση και σύγκριση μεταξύ συμβατικών και ψηφιακών πολιτικών σε συλλογές ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών", 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Αθήνας, Νέο Φάληρο, Πειραιάς, 1-3 Δεκεμβρίου 2005, σσ. 227-238. [περίληψη] [abstract] [full text, full text at e-lis]
 4. Τρούτπεγλη, Ν., Σφακάκης, Μ., Πεπονάκης, Μ. (2005) "Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50", 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Αθήνας, Νέο Φάληρο, Πειραιάς, 1-3 Δεκεμβρίου 2005. [περίληψη] [abstract] [full text]
 5. Φραντζή, Μ., Τσάκωνας, Γ. (2005) "E-LIS - Ανοικτή πρόσβαση στη βιβλιοθηκονομία και την επιστήμη της πληροφόρησης", 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Αθήνας, Νέο Φάληρο, Πειραιάς, 1-3 Δεκεμβρίου 2005. [περίληψη] [abstract] [full text]
 6. Ford, J., Zhao, Y., Ye, S., Zhang, S., Makedon, F., Le, Z., Koulouris, A., Kapidakis, S. (2005) "Visualizing Negotiation Communications in Setting Library Sharing Policies", Proceedings of the 1st National Conference 2005 of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS 2005), in co-ordination with the University of Peloponnese, Tripolis, Greece, May 12-14, 2005, pp. 192-208. [περίληψη] [abstract] [full text]
 7. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2005) "Knowledge Management Policies on Digital Content of Libraries", Proceedings of the 1st National Conference 2005 of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS 2005), in co-ordination with the University of Peloponnese, Tripolis, Greece, May 12-14, 2005, pp. 394-407. [περίληψη] [abstract] [full text, full text at e-lis]
 8. Koulouris, A., Kapidakis, S., Makedon F. (2005) "Applying Library Policies for Digital Content Access to the Commercial Sector", Proceedings of the 1st National Conference 2005 of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS 2005), in co-ordination with the University of Peloponnese, Tripolis, Greece, May 12-14, 2005, pp. 719-727. [περίληψη] [abstract] [full text, full text at e-lis]
 9. Αράχωβα, A. (2004) "Εθνικές Βιβλιοθήκες και εξ´ αποστάσεως εκπαίδευση: Νέοι Ορίζοντες στην Hλεκτρονική Eποχή", 1η Πανελλήνια Διημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή Δια βίου και εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 23-24 Οκτωβρίου 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 10. Αράχωβα, A., Καπιδάκης, Σ. (2004) "Πολιτικές συνεργασίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με άλλες κατηγορίες βιβλιοθηκών και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για την παροχή εξ´ αποστάσεως υπηρεσιών", 13ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 11. Γαβρίλης Δ., Γεωργίου Π., Παπαδάτου Φ., Τσάκωνας Ι. (2004) "Κοσμόπολις: δημιουργώντας ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα", 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 12. Ηλιοπούλου Ε., Αγοργιανίτης Σ., Τσάκωνας Ι. (2004) "Συστήματα σήμανσης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: το παράδειγμα της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών" (αναρτημένη εισήγηση), 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 13. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2004) "Πολιτικές ακαδημαϊκών ψηφιακών συλλογών", 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004. [περίληψη] [abstract] [full text, full text at e-lis]
 14. Μπουντούρη, Λ., Τσόκας, Ν., Σφακάκης, Μ. (2004) "eXaMpLe: αξιοποιώντας την τεχνολογία XML στη διαχείριση της πληροφορίας", 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 15. Μπουντούρη, Λ. (2004) "Text Encoding Initiative επισκόπηση, προβλήματα και εφαρμογές", 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 16. Προκοπιάδου, Γ., Μοσχόπουλος, Δ., Παπαθεοδώρου, Χ. (2004) "Εννοιολογική Ομοιογένεια: Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων", 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004. [περίληψη] [abstract] [full text]
 17. Αράχωβα, Τ., Καπιδάκης, Σ. (2003) "Εθνικές πολιτικές για εξ´ αποστάσεως βιβλιογραφική αναζήτηση και εκπαίδευση" (αναρτημένη εισήγηση), 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, 12-14 Νοεμβρίου 2003, σσ. 421-436. [περίληψη] [abstract] [full text]
 18. Βαλής, Χ., Ορφανού-Ραυτοπούλου, Ε., Παπούλιας, Β., Τσάκωνας, Γ., Χαρμπίλα, Β. (2003) "Πνευματικά δικαιώματα στην διαδικτυακή εξ' αποστάσεως εκπαίδευση", 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, 12-14 Νοεμβρίου 2003, σσ. 219-229. [περίληψη] [abstract] [full text]
 19. Βίγλας, Κ., Λουρδή, Ε., Μπουρογιάννη, Π., Νικολαΐδη, Μ., Πυρουνάκης, Γ., Σαΐδης, Κ. (2003) "Δομές κεντρικής διαχείρισης και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών", 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, 12-14 Νοεμβρίου 2003, σσ. 63-82. [περίληψη] [abstract] [full text]
 20. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2003) "Προδιαγραφές συγγραφής και υποβολής ηλεκτρονικών μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών", 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, 12-14 Νοεμβρίου 2003, σσ. 321-334. [περίληψη] [abstract] [full text, full text at e-lis]
 21. Λουρδή, Ε., Παπαθεοδώρου, Χ. (2003) "Ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών λαογραφίας", 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, 12-14 Νοεμβρίου 2003, σσ. 203-216. [περίληψη] [abstract] [full text]
 22. Τσάκωνας, Γ., Παπαθεοδώρου, Χ. (2003) "Χρηστικότητα Δικτυακών Τόπων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών", 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, 12-14 Νοεμβρίου 2003, σσ. 111-123. [περίληψη] [abstract] [full text]
 23. Καπιδάκης, Σ., Σφακάκης, Μ. (2002) "Σχεδιασμός αποτελεσματικών portal στο Διαδίκτυο", 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Λάρισας, 6-8 Νοεμβρίου 2002, σσ. 189-200. [περίληψη] [abstract] [full text]
 24. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2002) "Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία-προβλήματα -προοπτικές", 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Λάρισας, 6-8 Νοεμβρίου 2002, σσ. 121-133. [περίληψη] [abstract] [full text, full text at e-lis]
 25. Προκοπιάδου, Γ., Μοσχόπουλος, Δ., Παπαθεοδώρου, Χ. (2002) "Κέντρα Κυβερνητικής Πληροφόρησης: συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Δημόσιων Βιβλιοθηκών και Διοικητικών Περιφερειών", 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Λάρισας, 6-8 Νοεμβρίου 2002, σσ. 291-310. [περίληψη] [abstract] [full text]
 26. Μάνεση-Κυριάκη, Δ., Μοσχόπουλος, Δ., Προκοπιάδου, Γ. (2001) "Διαχείριση πληροφοριών κυβερνητικών δημοσιευμάτων: εφαρμογές στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης", 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 15-17 Οκτωβρίου 2001, σσ. 42-54. [περίληψη] [abstract] [full text]
 27. Παπαθεοδώρου, Χ., Τσιμπόγλου, Φ. (2001) "Έκδοση και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Περιοδικών από Βιβλιοθήκες", 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 15-17 Οκτωβρίου 2001. [περίληψη] [abstract] [full text]
 28. Καπιδάκης, Σ. (2000) "Σύστημα Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών", 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 18-20 Δεκεμβρίου 2000. [περίληψη] [abstract] [full text]
 29. Σφακάκης, Μ. (2000) "Προβλήματα διαλειτουργικότητας βιβλιογραφικών δεδομένων και βιβλιοθηκών και το ολοκληρωμένο σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΑΒΕΚΤ)", 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 18-20 Δεκεμβρίου 2000. [περίληψη] [abstract] [full text]