Το εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης ασχολείται με σύγχρονα θέματα της οργάνωσης και διάθεσης της πληροφορίας, και τις αντίστοιχες τεχνολογίες.

Συγκεκριμένα ασχολείται με την διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα και την αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης και διάθεσης πληροφορίας και γνώσης, και την εξατομικευμένη πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές.

Στοχεύει:

 1. στην ανάπτυξη και υποστήριξη των ερευνητικών προσπαθειών στα θέματα με τα οποία ασχολείται
 2. στην σύναψη συνεργασιών με άλλους ερευνητικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την παραγωγή προτύπων, πρωτοκόλλων, τεχνολογιών και εφαρμογών που θα δίνουν αποτελεσματικές λύσεις σε καίρια θέματα των ερευνητικών του κλάδων
 3. στην επιμόρφωση και εκπαίδευση νέων ερευνητών, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηριακής κατάρτισης, και συμμετοχής σε ερευνητικά έργα
 4. στην ανάπτυξη και παροχή μέσων για αποτελεσματικότερη επιστημονική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία που πρέπει να αποκτήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, στα παραπάνω θέματα

Η ψηφιακή οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας είναι επιθυμητή, όχι μόνο από τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία του κράτους, αλλά και από την πλειοψηφία των φορέων που παράγουν ή διαθέτουν πληροφορίες, είτε διατιθέμενες δωρεάν, είτε με κέρδος, είτε με περιορισμούς στους πιθανούς πελάτες-αποδέκτες τους. Τέτοιοι φορείς είναι υπουργεία και κυβερνητικοί φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εκδοτικοί οίκοι, εταιρίες που θέλουν να προωθήσουν δικτυακά τις υπηρεσίες τους (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις, αντιπροσωπείες και βιομηχανίες), αλλά και φορείς που θα ήθελαν το δικό τους ξεχωριστό δίκτυο πληροφόρησης (π.χ. νοσοκομεία που θα ανταλλάσουν ιατρικές πληροφορίες).

Το εργαστήριο αποσκοπώντας να συμμετάσχει ενεργά στην εθνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την οργάνωση της πληροφορίας με αποδοτικό τρόπο και τη διάθεσή της με σύγχρονα μέσα:

 1. Μελετά και δοκιμάζει πρότυπα, πρωτόκολλα, τεχνολογίες και εφαρμογές τους με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και διασυνδεόμενων πυλών πληροφορίας
 2. Συμμετέχει στις διεθνείς προσπάθειες έρευνας και προτυποποίησης στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, εκπροσωπώντας τη χώρα μας και εκφράζοντας τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας της
 3. Προσφέρει υπηρεσίες περιγραφής αναγκών, σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων βασισμένων σε διεθνή πρότυπα και στην αρχή της διαλειτουργικότητας

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται

 • technologies linux
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies ubuntu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies apache
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies php
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies joomla 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies tomcat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies sql
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies post
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies xml
   
   
   
   
 • technologies java
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies hadoop
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies koha
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies python
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies dspace
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • technologies gs